چایی کوهی درکه

چایی کوهی که در اطراف پلنگچال در فصل بهار پیدا میشه

چایی کوهی رو میتونید مثل چایی دم کرده و میل کنید

چایی کوهی طعم دلچسبی داره که باعث آرامش میشه